تأمین تجهیزات

تأمین و تولید قطعات توربین باد

در شرکت صبانیرو با همکاری پیمانکاران متخصص، تلاشهاي بسيار گسترده اي در راستاي خودكفايي در زمينه توليد ریز قطعات توربين صورت گرفته است كه ميتوان به ساخت داخل شدن بسياري از اقلام اصلی از جمله پره، دماغه، كاور ناسل، برج، شاسي، چرخ دنده YAW و اقلام باكسهاي ناسل بيش از 300 قطعه و همچنین اقلام انحصاري و دارای تکنولوژی خاص از وستاس شامل: تابلوها و قطعات كنترلي و Root Joint (مهمترين بخش پره) اشاره كرد.

Home
Blog