پروژه ارمنستان (SUNIR)

قرارداد تولید، نصب و راه اندازی 4 واحد توربین 660 کیلوواتی در سایت پوشکین پاس ارمنستان به ظرفیت 2/64 مگاوات

Home
Blog